page_banner

COVID-19 Ag

  • Aparèy tès rapid COVID-19 Ag

    Aparèy tès rapid COVID-19 Ag

    Aparèy tès rapid antijèn SARS-COV-2 a se yon tès imuno vizyèl rapid pou deteksyon kalitatif ak sipoze antijèn COVID-19 ki fòme ak gòj ak echantiyon nazofarinj.

    Pwofesyonèl yo dwe itilize li kòm yon tès epi li bay yon rezilta tès preliminè pou ede nan dyagnostik enfeksyon ak nouvo Coronavirus.

    Nenpòt entèpretasyon oswa itilizasyon rezilta tès preliminè sa a dwe konte sou lòt rezilta klinik yo ansanm ak jijman pwofesyonèl founisè swen sante yo.Metòd tès altènatif (yo) ta dwe konsidere pou konfime rezilta tès la jwenn nan tès sa a.